Oznamy

Vážené klientky,

Podľa odporúčania ASL SR:

vzhľadom  k epidemickej  situácii    odporúčame,  aby ste kontroly  a vyšetrenia  s fyzickou  prítomnosťou  maximálne  obmedzili.   Je to  nevyhnutné opatrenie v celospoločenskom  záujme  na zastavenie šírenia  epidémie  COVID-19.

Kontroly   a vyšetrenia, ktoré nie  sú  nevyhnutné prosíme  odložte,   plánované   kontroly  v prípade  potreby  po telefonickej alebo mailovej   konzultácii  posúdime na  diaľku , predpis  liekov vykonáme  elektronicky  –  vzhľadom na epidemiologickú situáciu nateraz  pre všetky pacientky a teda nielen pre pacientky s uhradenou službou „Nadštandard“

Iba  prípadoch, kedy je to pre správne poskytnutie  zdravotnej starostlivosti nevyhnutné dostaviť sa vyšetrenie ( po telefonickej alebo konzultácii) sa dostavíte na presne dohodnutý termín. Bez dohodnutého termínu návšteva v ambulancii nie je možná. Taktiež teraz  nie je možné absolvovať vyšetrenie alebo konzultáciu v sprievode ďalšej osoby.

 

 Ďakujeme za porozumenie.