Oznamy

Dovolenka

29.07.2021 a 30.07.2021

akútne stavy vybaví MUDr.Jana Lazarová , Gynekologická  ambulancia, Balkánska 280/51, 851 10 , ZS Rusovce

 

Vážené klientky,

Vzľadom na  epidemiologickú situáciu Covid 19

vyšetrenia   a prevencie vykonáme výlučne po telefonickej alebo mailovej   konzultácii  – to znamená, že každá pacientka musí mať vopred dohodnutý termín. Telefónny a mailový kontakt nájdete v sekcii “Kontakty” a “Objednávanie”

Predpis opakovaných  liekov vykonáme  elektronicky  –  vzhľadom na epidemiologickú situáciu nateraz  pre všetky pacientky a teda nielen pre pacientky s uhradenou službou „Nadštandard“, podmienkou sú samozrejme  splnené kritéria pre predpis opakovaných liekov ako absolvovanie preventívnej prehliadky resp. gynekologického vyšetrenia v predpísanom intervale.

Bez dohodnutého termínu návšteva v ambulancii nie je možná.

Taktiež  nie je možné absolvovať vyšetrenie alebo konzultáciu v sprievode ďalšej osoby.

 

 Ďakujeme za porozumenie.