Oznamy

Dovolenka 11.10.2021

akútne stavy ošetrí Gynekologická ambulancia MUDr. Jana Lazárová Chabadová

Pondelok 8:00 – 12:00

Nutné sa vopred telefonicky ohlásiť:  tel: 02/628 592 75

Vážené klientky,

vyšetrenia   a prevencie vykonáme výlučne po telefonickej alebo mailovej   konzultácii  – to znamená, že každá pacientka musí mať vopred dohodnutý termín. Telefónny a mailový kontakt nájdete v sekcii “Kontakty” a “Objednávanie”

Predpis opakovaných  liekov vykonáme  elektronicky  –  vzhľadom na epidemiologickú situáciu nateraz  pre všetky pacientky a teda nielen pre pacientky s uhradenou službou „Nadštandard“, podmienkou sú samozrejme  splnené kritéria pre predpis opakovaných liekov ako absolvovanie preventívnej prehliadky resp. gynekologického vyšetrenia v predpísanom intervale.

Bez dohodnutého termínu návšteva v ambulancii nie je možná.

Taktiež  nie je možné absolvovať vyšetrenie alebo konzultáciu v sprievode ďalšej osoby.

  Ďakujeme za porozumenie.