Oznamy

Dovolenka  26.6.2020

akútne stavy vybaví Gynekologická ambulancia, Zdravotné stredisko Rusovce

MUDr. Jana Lazárová Chabadová

8:00 – 11:00 hod

 

OZNAM:

 

Vážené klientky,

vzhľadom  k epidemickej  situácii    odporúčame,  aby ste kontroly  a vyšetrenia  s fyzickou  prítomnosťou  maximálne  obmedzili.   Je to  nevyhnutné opatrenie v celospoločenskom  záujme  na zastavenie šírenia  epidémie  COVID-19.

Plánované   kontroly   a prevencie vykonáme  po telefonickej alebo mailovej   konzultácii  – každá pacientka musí mať vopred dohodnutý termín, predpis  liekov vykonáme  elektronicky  –  vzhľadom na epidemiologickú situáciu nateraz  pre všetky pacientky a teda nielen pre pacientky s uhradenou službou „Nadštandard“

Bez dohodnutého termínu návšteva v ambulancii nie je možná. Taktiež teraz  nie je možné absolvovať vyšetrenie alebo konzultáciu v sprievode ďalšej osoby.

 

 Ďakujeme za porozumenie.