Objednávanie

Každá klientka ambulancie musí byť na vyšetrenie vopred ohlásená :

Telefonicky na čísle:

0917 426 186  objednávanie termínu na vyšetrenie , zmena termínu vyšetrenia

02 / 638 13 225 kontakt  výhradne na  informácie o výsledkoch


alebo

Emailom na adrese: ambulancia@marekova.sk

pokiaľ nás kontaktujete a nie ste evidovanou pacientkou Gynekologickej ambulancie Rovniankova 1, Bratislava -Petržalka , prosíme aby ste nám to povedali hneď v úvode komunikácie.

 

Od 1.1.2024:

Organizačné zabezpečenie pacienta:

nová pacientka v ambulancii - online objednanie, mailová a telefonická komunikácia, opakované zmeny termínu do 24h pred termínom vyšetrenia, mailová komunikácia s lekárom ohľadom výsledkov                                              30 €                                                   

jednorázové vyšetrenie v ambulancii – kapitovaná pacientka: online objednanie, mailová alebo telefonická  komunikácia,  opakované zmeny termínu do 24h pred termínom vyšetrenia, mailová alebo telefonická komunikácia ohľadom výsledkov   (starobné a invalidné dôchodkyne majú vyššieuvedenú službu s 50% zľavou)                    20 €                 

opakované vyšetrenie v ambulancii – kapitovaná pacientka ( platnosť 365 dní): online objednanie, mailová alebo telefonická  komunikácia,  opakované zmeny termínu do 24h pred termínom vyšetrenia, mailová alebo telefonická komunikácia ohľadom výsledkov   (starobné a invalidné dôchodkyne majú vyššieuvedenú službu s 50% zľavou)                                                                                                                                                                                           50 €

vyšetrenie nekapitovanej pacientky alebo pacientky bez poistenia                                                                70 €                                                                                                                                       

poplatok za nezrušenie termínu pri neodhlásení sa z termínu mailom, telefonicky minimálne 24h pred termínom                                                                                                                                                                                      20 €                                                                                                                     

kompletný cenník je dostupný v ambulancii